Ydelser

Jeg tilbyder en række ydelser, der kan hjælpe jer med at få det bedste ud af graviditeten, fødslen og tiden efter med en lille ny i familien.

Jeg kan bookes til konsultationer i graviditeten i hjemmet eller hos mig. Hvor vi kan lave almene graviditets undersøgelser, men også tale trivsel og hvordan man bedst navigerer i graviditetens psykologi og udfordringer. Vi kan også have en terapisession  Jordemoderterapi -hvor vi får en forløsende samtale om alt det der fylder, som den dejlige gave det er at tale med en person, der ved, hvor man kommer fra, og hvor man gerne skal hen og hvilke værktøjer og mestringsstrategier man kan have glæde af. Jeg har en udtalt evne til at vende sårbarhed til ressource og kan ofte lette parrets forståelse af graviditetens roller og hinandens behov.

Fødselsforberedelse kan arrangeres i forskellige individuelle former. Hvis der har været udfordringer i graviditeten med fertilitetsproblemer, gentagne aborter, eller andre psykiske sårbarheder anbefaler jeg et Privat forløb, men ellers udbyder jeg også Grupper kurser og Fast track forløb. 

Fleregangsfødende kan nogle gange nøjes med et tre timers forløb, men generelt anbefaler jeg det fulde forløb på 7,5 timer til alle.

Jeg kan følge jeres fødsel helt til dørs med opfølgende Efterfødselssamtaler, Ammerådgivning og Babyhviskerbesøg med fokus på jeres barns trivsel,  søvn og hjælpe jer mod en rutine.

Alle former for konsultation tager afsæt i jeres udgangspunkt og situation – og er selvfølgelig tilpasset jeres individuelle behov.

Fødselsjordemoder

Min vision for Meyermetoden er, at jeg kan fødselsforberede jer, så I IKKE behøver føde med den rigtige jordemoder, men da jeg selv holder af at føde med mine klienter og ofte bliver spurgt til muligheden, tilbyder jeg to forløb.

Bekræftet Fødselspakke – kan kun bookes i god tid idet jeg rydder kalenderen i hele din terminsperiode fra 3 uger før til to uger efter.

Pakken indeholder: 4 T Graviditetskonsultationer med samtale/omsorg/tjek hos mig. 7 T Fødselsforberedelses-forløb i eget hjem. 2 T Fødselsmodning ca 1 uge over tid. Fødselsforløb. 2 T Efterfødselsbesøg med amning og PKU. 2 T  Efterfødselssamtale.

Telefonsamtaler ved behov, samt ved fødslens opstart, hvor vi aftaler min deltagelse ud fra jeres behov.

Jeg kan føde med jer hjemme, på klinik eller hospital.

Pris 35.000kr

Tentativ Fødselspakke -Tentativ, idet jeg ikke garanterer mit fremmøde til selve fødslen, men bestræber mig på at det bliver muligt. 

Tentativt Jordemoderforløb indeholder samme omsorg som den bekræftede fødselspakke, men idet jeg ikke rydder kalenderen og dermed ikke kan garantere deltagelse ved selve fødslen er prisen reduceret.

Pris  20.000kr med tilbagebetaling af 12.000kr hvis vi ikke ender med at føde sammen.

Jeg tager gerne billeder og skriver en fødselsberetning set fra jordemoderens øjne. Den koster 2000kr, men er gratis, hvis I vil dele den med mine læsere.