Meyermetoden for gravide

Meyermetoden er en konkret teknik med flere funktioner.

Meyermetoden som ve-mestring, smertelindring og fødselsfremning

Metoden er udviklet til vemestring og smerte-afledning ved hjælp af Gatekontrol og hypnose, men har også vist sig at have en markant positiv effekt på hormonflow ved hjælp af Parasympatisk aktivitet. Derudover vil den totale afspænding under veen fremme barnets mulighed for nedtrængning i bækkenet. Værktøjet kan bruges i sin fulde form, over kortere eller længere tid, men kan også bruges som enkelte understøttende Meyertryk, som support til en allerede god mestring.

Heidi har undervist over 300 jordemødre og studerende i teknikken, som er bredt kendt og sammen med fødselsforberedelsens andre værktøjer anerkendt for dens indvirkning på parrets teamwork og fødselsoplevelser.

Læs Jordemoderforeningens artikel om teknikken her Gør fokus på smerte ondt værre?

Meyermetoden bygger på praktisk erfaring

Min inspiration til at udvikle Meyermetoden er baseret på flere års observationer, teori og praktisk erfaring og kom sig i starten af mit eget behov for bedre at kunne hjælpe de fødende kvinder, hvor smerten var stukket af for dem.

Jeg begyndte at arbejde med forskellige afledningsstrategier med både psykologisk og fysiologisk blokering af smertesignaler og stod til sidst med en konkret teknik, der blev mit bedste værktøj. Jeg kunne på blot to veer vise kvinden effekten af metoden og på yderligere et par veer, kunne jeg videregive teknikken til manden.

Smerteoplevelsen blev markant ændret og det forbedrede fødselsoplevelsen ikke kun for kvinden men også for manden, idet han for alvor kunne gøre en forskel og også blev fysisk involveret i fødslen.

Fra teknik til en komplet fødselsforberedelses metode

Meyermetoden bygger på afspænding og afledning af både krop og sind, idet smerteoplevelse fortolkes ud fra signaler fra kroppen og altså også fra hjernen. Teknikken er i sig selv en fysisk blokering af smertesignaler, men kan forstærkes ved, at man træner sin hjerne til at samarbejde med fødselskraften, derfor er fødselsforberedelsen, Fødsel i Fokus med Meyermetoden, med til at forstærke effekten af selve teknikken.

Fødsel i Fokus er en unik tilgang til fødselsforberedelse og smertelindring, der klæder jer på til en fælles oplevelse af en fødsel i følelsesmæssig og fysisk kontrol, hvor manden kan hjælpe kvinden til lindring og bedre mestring af fødselsarbejdet og han samtidig får et stort overblik i fødslen og forståelse for den fødendes behov.

Selve Meyermetoden er en komplet afspændingsteknik, som du kan indøve i graviditeten, og bruge som mestringsværktøj under veerne. Der indlæres med metoden en genvej til afspænding og kontrol over vearbejdet og den fungerer både som en fysisk bodyscan til afspænding, men også som en timer og afleder af smertesignaler. Meyertrykkene er mest effektive til smertelindring i teknikkens fulde form (som er liggende), men kan sagtens benyttes i enkelte dele, både når den fødende er stående, gående, siddende, liggende på siden eller opholder sig i badekar.

Det er ikke kun teknikken, der i sig selv har effekt, men i høj grad den store fødselsforståelse, som bygger på teori i fødselsmekanismen, psykologi og smertevidenskab.

Indsigt i fødsels og smerte-mekanismer samt indlæring af konkrete værktøjer har stor indflydelse på, hvordan du og din partner kommer til at samarbejde med fødslen og hinanden. Og det er i dette samarbejde, at nøglen til en god fødsels og -smerteoplevelse ligger.

Fødsel i Fokus med Meyermetoden er i høj grad en fødselsforberedelse som fokuserer på samarbejdet imellem det fødende par. Der arbejdes med flere psykologiske mestringsmekanismer og strategier, som er baseret på den smerteteori, der forklarer Meyermetodens effekt. Partneren bliver meget tydeligt defineret i sin rolle og får en indsigt i fødslens natur, som  giver selvtillid og selvstændighed på fødestuen.

Hvordan virker Meyermetoden ?

Meyermetoden er baseret på en cirkulær Body and Mind Connection, hvor tiltag, der fokuserer på afspænding af henholdsvis hovede og krop, forstærker hinanden og dermed øger kontrollen over ve-arbejdet.

Mentalt fokus har effekt på kroppens afspænding, samt hjernens fortolkning af kroppens arbejde – dermed smerteoplevelsen.

Påvirkning af fokuspunkter i kroppen giver igen kontrol over afspænding men også  over psykens indflydelse på smerteoplevelsen og derudover blokerer fokuspunkterne for smertesignaler ved hjælp af Gatecontrol.

Med Meyermetoden opnås altså en selvforstærkende cirkel af kontrol over smerteoplevelsen, som hjælper kvinden til at holde fast i den gode mestring, så veerne ikke stikker ud af smertestigen med falsk høj smerte til følge, som igen genererer spænding og fanger kvinden i angst_spænding-smerte-kaskaden.

Meyermetoden har indflydelse på centrale mekanismer i smertekontrol.

Centralnervesystemet – mobilisering af parasympatisk aktivitet (optimal tilstand for hormonudskillelse) gennem fokuseret vejrtrækning og mental afspænding ved hypnosebaseret guiding.

Hormonsystemet –  ved stressreduktion (parasympatisk aktivitet) fremmes den ve-fremkaldende oxytocinproduktion og de smertelindrende endorfiner, som både smertelindrer og hjælper kvinden til mindre fødselsmodstand og bedre fødselsflow.

Det Perifere Nervesystem –  Gate Control Teori er den  afledende/stimulerende effekt af Meyertryk, som kan “lukke porten” for smertesignaler fra de smalle nervebaner ved at stimulere brede nervebaner.

Jo bedre vi samarbejder med fødslen, jo større er chancen for at fødslen arbejder for os. Idet en afspændt livmoder bliver iltet og udskiller affaldsstoffer og dermed ikke udsender trætheds(smerte) signaler. Men også fordi en afspændt livmoder tillader barnet at trænge bedre ned og fremme fremgangen i fødslen

Fødsel i fokus forbereder jer til at optimere Fødselspotentialet. -så I kan få det bedste ud af den fødsel I får. Det gælder om at kunne samarbejde og modvirke fødselsmodstand og dermed  komme i fødselsflow. Fødselspotentialet opnås, som nævnt, når kroppen er afspændt og smerteoplevelsen ikke stikker af med kvinden, men også når hele kvindens krop og tanker og indre systemer arbejder optimalt.

Mange af mine fødende kvinder har haft enorm støtte ved hjælp af Meyermetoden, som jeg enten har udøvet eller nemt instrueret deres partner i. Den er flere gange blevet kaldt Den naturlige epidural, idet kvinderne oplever markant ændring i fødslens smerteudtryk, når metoden tages i brug. Og deres mænd får ofte oplevelsen af, at de har haft en afgørende indflydelse på fødselsoplevelsen og nærmest været med til at bære kvinden gennem noget af fødselsarbejdet.

Under fanebladet YDELSER kan du læse mere om, hvordan du kan lære Meyermetoden.