Meyermetodens teknikker: Partneraftalen

Partneraftalen

Ingen kan læse den fødendes tanker, det gælder både for jordemoderen og partneren. Og derfor kan det være en fordel at lave en lille hensigtserklæring, som vi kalder Partneraftalen.

Fundamentet for jeres samarbejde ligger i, at I arbejder fra et fælles udgangspunkt. Misforståelser kan ødelægge muligheden for at udnytte de ressourcer, der er i at være to om jobbet: at føde jeres barn. Det største arbejde ligger selvsagt hos kvinden. For at partneren kan yde sin emotionelle og fysiske støtte og være en aktiv medspiller hele vejen igennem, er det dog vigtigt, at partneren kan læse kvindens signaler og forstå, hvad der virker og ikke virker. Den fødende kan have svært ved at give udtryk for, hvad der virker godt for hende, men hun er til gengæld ofte rigtig god til at sige fra, problemet er dog, at spørgsmål generelt forstyrrer hendes Meyermind og dermed forstærker smerteoplevelsen og derfor altid besvares med et negativ svar, så det kan være svært at få afgjort om hun er tørstig, massagen virker eller hun helst vil være i fred. Det er derfor en god idé at have indgået en simpel aftale, som også kan formidles videre til jordemoderen.

”Vi gør det, vi tror er godt for dig. Og så skal du bare sige nej, hvis vi skal stoppe med det.

Det betyder, at du kan sige fra, uden at vi føler os afvist eller trækker os fra at forsøge at hjælpe.”

Kvinden kan også have behov for at “tale med sin fødsel” og udbryde “arbejdslyde”, som kan fungere som smerteaflede- re. Dette kan nemt misforstås og forhindre, at kvinden får den hjælp, som virker lindrende. Hvis partneren f.eks. masserer lænden, og kvinden samtidig kommer med en klagende lyd, kan det være svært at vide, om det er veerne, hun reagerer på, eller det, partneren er i gang med. Her kan partneren fortsætte sin gøren og bekræfte effekten ved at sige højt: ”Vi er enige om, at du siger nej, hvis jeg skal stoppe?”

Det gør det tavse samarbejde mere trygt, at man kan bekræfte sine handlinger på denne måde gennem Partneraftalen.

Forventningsafstemning

Det kan desuden være rigtigt godt, at I har taget en grundig snak om, hvordan I tror, I hver især vil reagere, og hvad I forventer af hinanden. Hvis kvinden f.eks. ved med sig selv, at hun vil føle sig såret, hvis manden tager telefonen eller en bog frem, så skal det kommunikeres inden. Omvendt skal manden også give udtryk for, hvad han kan rumme, og hvor hans eventuelle sårbarhed ligger. Tag en snak om ovenstående, og skriv gerne forventningerne ned sammen som en fælles tillidserklæring og et godt udgangspunkt for jeres samarbejde ved fødslen.

I kan også skrive tre ting ned til hinanden, som I tror, den anden vil være god til ved fødslen. Kvaliteter, som I er taknemmelige for, at den anden har.

Husk på, at en fødsel er en stor kærlighedsboble, som flyder godt på en bund af tillid, tryghed og kærlighedshormoner. Alt sammen noget som styrkes gennem jeres forberedelse og viden.

Meyermetoden fødselsforberedelse hedder Fødsel i Fokus  og bygger på den smerteteori som forklarer selve teknikkens effekt. Den BIO PSYKO SOCIALE SMERTEMODEL som er hjernens fortolkning af kroppens signaler ud fra hvad der sker i krop, psyke og miljø.

Fødsel i Fokus sætter ind på alle tre parametre og giver redskaber til både afledning af fysisk smerte, psykisk smerte og det gode samarbejde på fødestuen.

Hvis du er interesseret i at læse mere kan du se her.

Fødsel i Fokus Fødselsforberedelse

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *