Ydelser

Som uddannet jordemoder tilbyder jeg en række ydelser, der kan hjælpe dig med at få en behagelig fødsel med overskud og glæde. Jeg følger jeres fødsel helt til dørs med opfølgende samtaler (efterfødselssamtaler), ammerådgivning og babyhviskerbesøg med fokus på jeres barns trivsel og søvn.

Alle former for konsultation tager afsæt i jeres udgangspunkt og situation – og er selvfølgelig tilpasser jeres individuelle behov.  Jeg bruger tilgangen Meyermetoden. Det er en metode, jeg har udviklet og som populært kaldes den naturlige epidural.