Meyermetoden

 

Meyermetoden er en afspændingsteknik, som du indøver i graviditeten, og kan bruge som mestringsværktøj under veerne. Der indlæres med metoden en genvej til afspænding og kontrol over vearbejdet og den fungerer både som en fysisk bodyscan til afspænding, men også som en timer og afleder af smertesignaler.

Det er ikke kun teknikken, der i sig selv har effekt, men i høj grad den store fødselsforståelse, som bygger på teori i fødselsmekanismen, psykologi og smertevidenskab.

Indsigt i fødsels og smerte-mekanismer samt indlæring af konkrete værktøjer har stor indflydelse på, hvordan du og din partner kommer til at samarbejde med fødslen og hinanden. Og det er i dette samarbejde, at nøglen til en god fødsels og -smerteoplevelse ligger. Selve teknikken kan altså ikke stå alene med fuld effekt og det er meningen at både du og din partner deltager i fødselsforberedelsen.

Metoden er i høj grad et partnerværktøj og har til hensigt at klæde jer begge på til at kunne yde jeres bedste på dagen – jo mere far føler sig tilpas og handlekraftig under fødslen jo bedre indflydelse har han på kvindens mestring.

Hvordan virker Meyermetoden ?

Meyermetoden er baseret på en Body and Mind Connection, hvor det igennem kontrol af både psyken og kroppen er muligt at få indflydelse på centrale mekanismer i smertekontrol.

Centralnervesystemet – psykologiske processer som Nocebo og Prægning. Mental træning og konkrete beroligende teknikker, som vejrtrækning og afspænding.

Hormonsystemet –  de hormonelle processer der kan bremse og booste en fødsel.

Det Perifere Nervesystem –  Gate Control Teori og afledende/stimulerende akupressur.

Ved hjælp af psykologiske og fysiologiske mekanismer kan vi få systemerne til at arbejde mere optimalt i fødselsøjemed. Det er essentielt at få kroppen og hjernen til at samarbejde, for på den måde at få indflydelse, ikke kun på smerteoplevelsen, men igennem vemestringen, at få indflydelse på, hvor godt fødslen skrider frem.

Jo bedre vi samarbejder med fødslen, jo større er chancen nemlig for at fødslen arbejder for os.

Man kan tale om at fokusere på og optimere Fødselspotentialet. At få det bedste ud af den fødsel vi får. At kunne samarbejde og modvirke fødselsmodstand og dermed  komme i fødselsflow. Fødselspotentialet opnås i høj grad, når kroppen er afspændt og smerteoplevelsen ikke stikker af med kvinden, men også når hele kvindens krop og indre systemer arbejder optimalt.

Mange af mine fødende kvinder har haft enorm støtte ved hjælp af Meyermetoden, som jeg enten har udøvet eller nemt instrueret deres partner i. Den er flere gange blevet kaldt Den naturlige epidural, idet kvinderne oplever markant ændring i fødslens smerteudtryk, når metoden tages i brug. Og deres mænd får ofte oplevelsen af, at de har haft en afgørende indflydelse på fødselsoplevelsen og nærmest været med til at bære kvinden gennem noget af fødselsarbejdet.