Meyermetoden

 

Meyermetoden bygger på praktisk erfaring

Min inspiration til at udvikle Meyermetoden er baseret på flere års observationer, teori og praktisk erfaring og kom sig i starten af mit eget behov for bedre at kunne hjælpe de fødende kvinder, hvor smerten var stukket af for dem.

Jeg begyndte at arbejde med forskellige afledningsstrategier med både psykologisk og fysiologisk blokering af smertesignaler og stod til sidst med en konkret teknik, der blev mit bedste værktøj. Jeg kunne på blot to veer vise kvinden effekten af metoden og på yderligere et par veer, kunne jeg videregive teknikken til manden.

Smerteoplevelsen blev markant ændret og det forbedrede fødselsoplevelsen ikke kun for kvinden men også for manden, idet han for alvor kunne gøre en forskel og også blev fysisk involveret i fødslen.

Fra teknik til en komplet fødselsforberedelses metode

Meyermetoden bygger på afspænding og afledning af både krop og sind, idet smerteoplevelse fortolkes ud fra signaler fra kroppen og altså også fra hjernen. Teknikken er i sig selv en fysisk blokering af smertesignaler, men kan forstærkes ved, at man træner sin hjerne til at samarbejde med fødselskraften, derfor er Meyermetodens fødselsforberedelse med til at forstærke effekten af selve teknikken.

Meyermetoden er en unik tilgang til fødselsforberedelse og smertelindring, der klæder jer på til en fælles oplevelse af en fødsel i følelsesmæssig og fysisk kontrol, hvor manden kan hjælpe kvinden til lindring og bedre mestring af fødselsarbejdet og han samtidig får et stort overblik i fødslen og forståelse for den fødendes behov.

Meyermetoden er en afspændingsteknik, som du indøver i graviditeten, og kan bruge som mestringsværktøj under veerne. Der indlæres med metoden en genvej til afspænding og kontrol over vearbejdet og den fungerer både som en fysisk bodyscan til afspænding, men også som en timer og afleder af smertesignaler.

Det er ikke kun teknikken, der i sig selv har effekt, men i høj grad den store fødselsforståelse, som bygger på teori i fødselsmekanismen, psykologi og smertevidenskab.

Indsigt i fødsels og smerte-mekanismer samt indlæring af konkrete værktøjer har stor indflydelse på, hvordan du og din partner kommer til at samarbejde med fødslen og hinanden. Og det er i dette samarbejde, at nøglen til en god fødsels og -smerteoplevelse ligger. Selve teknikken kan altså ikke stå alene med fuld effekt og det er meningen at både du og din partner deltager i fødselsforberedelsen.

Metoden er i høj grad et partnerværktøj og har til hensigt at klæde jer begge på til at kunne yde jeres bedste på dagen – jo mere far føler sig tilpas og handlekraftig under fødslen jo bedre indflydelse har han på kvindens mestring.

Hvordan virker Meyermetoden ?

Meyermetoden er baseret på en Body and Mind Connection, hvor det igennem kontrol af både psyken og kroppen er muligt at få indflydelse på centrale mekanismer i smertekontrol.

Centralnervesystemet – psykologiske processer som Nocebo og Prægning. Mental træning og konkrete beroligende teknikker, som vejrtrækning og afspænding.

Hormonsystemet –  de hormonelle processer der kan bremse og booste en fødsel.

Det Perifere Nervesystem –  Gate Control Teori og afledende/stimulerende akupressur.

Ved hjælp af psykologiske og fysiologiske mekanismer kan vi få systemerne til at arbejde mere optimalt i fødselsøjemed. Det er essentielt at få kroppen og hjernen til at samarbejde, for på den måde at få indflydelse, ikke kun på smerteoplevelsen, men igennem vemestringen, at få indflydelse på, hvor godt fødslen skrider frem.

Jo bedre vi samarbejder med fødslen, jo større er chancen nemlig for at fødslen arbejder for os.

Vi skal fokusere på og optimere Fødselspotentialet. -At få det bedste ud af den fødsel vi får. At kunne samarbejde og modvirke fødselsmodstand og dermed  komme i fødselsflow. Fødselspotentialet opnås i høj grad, når kroppen er afspændt og smerteoplevelsen ikke stikker af med kvinden, men også når hele kvindens krop og indre systemer arbejder optimalt.

Mange af mine fødende kvinder har haft enorm støtte ved hjælp af Meyermetoden, som jeg enten har udøvet eller nemt instrueret deres partner i. Den er flere gange blevet kaldt Den naturlige epidural, idet kvinderne oplever markant ændring i fødslens smerteudtryk, når metoden tages i brug. Og deres mænd får ofte oplevelsen af, at de har haft en afgørende indflydelse på fødselsoplevelsen og nærmest været med til at bære kvinden gennem noget af fødselsarbejdet.