Instagram

Jeg arbejder for at udbrede den gode fødsel, -ikke ved at sige, at der kun er en vej og en metode der virker- men ved at vise jer vejen i jer selv. Jeg ønsker at vække jeres “latente viden” den intuitive og instinktsfulde viden, som vi alle bærer, men som er blevet dækket af generationers mudder og usandheder om, at fødsler skal være smertefulde, farefulde og medicinske begivenheder, ude af vores egen kontrol.

Jeg ønsker at give jer fødslen tilbage!  Jeg ønsker at give jer værktøjer og handlingsstrategier, der giver jer tilliden til at gå ind i fødslen med en positiv forventning om, at fødslen kan blive en god og styrkende oplevelse, lige meget hvilken fødsel I ender med at få.

Den gode fødsel ligger nemlig i, at vi føler, at vi gjorde vores bedste og tog de rigtige valg, til den fødsel vi fik.

“Maieutik (eller majeutik; af græsk maieutikos ‘jordemodergerning’) er et begreb eller metode som filosoffen Sokrates anvendte sig af i sin erkendelsesteori. Tanken er at hjælpe den anden med at “føde” de tanker vedkommende bærer på, er svanger med. Mennesket bærer sandheden i sig som det skal lære at kende, og det skal selv opdage den. (Wiki)

Herunder kan I følge med i min Instagram hvor jeg dagligt lægger fødselsforberedende tekster og inspiration op for at sprede budskabet om den gode styrkende fødselsoplevelse. – God læselyst <3