Fødselsforberedelse

Meyermetoden er en fødselsforberedelse for dig og din partner.

I vil få en helt konkret forståelse for fødselsmekanismen og fødselshormonerne, og hvordan I som et team kan få en god og styrkende oplevelse frem til mødet med jeres barn. Fødselsforberedelse handler i høj grad om at give jer en forståelse for fødselsmekanismen og hvordan I kan have indflydelse på fødslen og væreklædt på til den bedste fælles fødselsoplevelse.

Meyermetoden tilbyder forskellige forløb, hvor du og din partner kan få værktøjer til en god fødsel.

  • “Master i smerte” – en 4 timers workshop sammen med andre par
  • Privat forløb, der består af 3 sessioner på 2 timer i dit eget hjem

Uanset om det er privat eller ved en workshop, får du forståelse for fødselsmekanismen, smerteteori, og hvordan I  fremmer fødslens potentiale, så I får en kortere, mindre smertefuld fødsel og vil opleve at være på forkant og mere i kontrol. Partneren inddrages aktivt, så han eller hun kan fremme smerteoplevelsen og være en betydelig medspiller i fødslen.

Du får:

  • Indgående kendskab til fødselsmekanismen, hormoner og fødselsfremmende strategier.
  • Indsigt i smerteteori og beviseligt smertelindrende teknikker.
  • Konkrete værktøjer til teamwork og fælles ejerskab over fødslen.
  • En dybdegående forståelse for den fødende, hendes natur, og hvad der virker.
  • Den bedste fødselspartner du kan ønske dig.
  • Mod på fødslen og forventningens glæde.